126 متر اندیشه شمالی

۱۲۶ متر اندیشه شمالی

۱۲۶ متر اندیشه شمالی کم واحد طبقه ی اول با ۱۵ متر حیاط خلوت اختصاصی همه امکانات ۶۹۰ میلیون ضمنا آما موقتا به ۲ واحد تغییر یافته ( جهت استفاده خانواده های پر جمعیت ) پول یک واحد رو بپردازید ولی دو آپارتمان خرید بفرمائید بازدید با هماهنگی ترجیحا ساعت ۲ تا ۳/۳۰ مشاور :…